خانه / بایگانی برچسب: چرا نماز

بایگانی برچسب: چرا نماز

آیا واقعا نماز، انسان را از فحشاء و منکر باز می دارد؟

آیا واقعا نماز، انسان را از فحشاء و منکر باز می دارد؟

 

چرا نماز، دوست دارم نوع دیگری خدا را عبادت کنم

 

سوال۱:

چرا عبادت کنیم ؟

اگر شخصی به انسان محبت کند ، ما از او تشکر می کنیم ؛ آیا خدا به ما محبت نکرده است ؟

تشکر خدا همان عبادت است

سوال ۲:

قبول ، باید از خدا تشکر کرد ؛ اما چرا نماز؟ من به قول آن نویسندهترجیح میدهم در خیابان روی کفشهایم راه بروم و به خدا بیندیشم ؛ تا آنکه در مسجد باشم و به فکر کفشهایم باشم”

 پاسخ:

اگر ما اصل پزشک رفتن را قبول کردیم ، چگونگی مصرف دارو با پزشک است . اگر بگوید هر ۶ ساعت یک قرص ؛ ما نمیتوانیم بگوییم ، نه ، من می خواهم هر ۱۲ ساعت ۲ تا بخورم

پس اگر ما اصل عبادت را قبول کردیم ، چگونگی عبادت با خداست ، هر چند ما کار دیگری را برای رسیدن به خدا بهتر بدانیم.

**منبرک**