خانه / بایگانی برچسب: فايده نماز

بایگانی برچسب: فايده نماز

آیا واقعا نماز، انسان را از فحشاء و منکر باز می دارد؟

آیا واقعا نماز، انسان را از فحشاء و منکر باز می دارد؟

 

**منبرک**