خانه / بایگانی برچسب: نماز مسافر

بایگانی برچسب: نماز مسافر

قطع موقت اتصال در نماز جماعت

 

اگر نماز همۀ کسانى که در صف جلو هستند تمام شود  یا همه نیت فرادى نمایند ، اگر فاصله به اندازۀ یک قدم بزرگ نباشد  نماز صف بعد به طور جماعت صحیح و اگر بیشتر از این مقدار باشد فرادى مى‌شود و صحیح است

منبع:

توضیح المسائل مراجع، مساله ۱۴۳۸

توضیح:

مثلا اگر تمام کسانی که سمت راست و چپ و صف مقابل انسان هستند ، مسافر باشند و در رکعت دوم بعد از تشهد سلام دهند؛ و بلافاصله بلند شوند و در رکوع رکعت سومِ امام ، تکبیر بگویند و متصل شوند ؛ به فتوای غالب مراجع بنابر احتیاط واجب نماز فرادی می شود زیرا به فتوای عموم فقها بنابر احتیاط ، قطع اتصال موقت با دائم فرقی ندارد.

 

**منبرک**