خانه / بایگانی برچسب: نماز باطل

بایگانی برچسب: نماز باطل

قیام هنگام تکبیرالاحرام و قیام متصل به رکوع

 

یکی از ارکان نماز قیام هنگام تکبیرالاحرام است

یعنی وقتی می خواهیم تکبیرالاحرام را بگوییم باید ایستاده باشیم

کسانی که روی صندلی نمازمی خوانند اگر می توانند باید تکبیرالاحرام را ایستاده بگویند و بعد بنشینند

 یکی دیگر از ارکان نماز قیام متصل به رکوع است

 منظور از قیام متصل به رکوع، قیام قبل از رکوع است و اثرش آن است که اگر رکوع را فراموش کرد و برای سجده کردن رفت و سپس یادش آمد که رکوع را انجام نداده باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع برود و نمی تواند در حال خمیدگی به رکوع برگردد

 به عنوان مثال در نماز جمعه ( در رکعت اول ابتدا قنوت دارد بعد رکوع و در رکعت دوم اول رکوع بعد قنوت ) کسی رکعت اول است اما فکر می کند در رکعت دوم است بنابر این بعد از قنوت اشتباها به سمت سجده می رود و سریعا متوجه می شود اشتباه کرده ؛ حال اگر مستقیما به رکوع رود نمازش باطل است ؛ باید ابتدا بایستد و بعد به رکوع رود

**منبرک**