خانه / بایگانی برچسب: فتواي فقها

بایگانی برچسب: فتواي فقها

مساله ای در باب سجده در نماز ؛ درحال نشسته

 

مساله

اگر نمازگزار نشسته نماز میخواندباید درهنگام سجده هرکدام از ۷ عضوی که در هنگام سجده روی زمین قرار می گیرد را روی زمین بگذارد

بسیار دیده می شود کسانی که روی زمین نماز می خوانند در هنگام سجده یک میز کوچک مقابل خود می گذارند و علاوه بر پیشانی ؛ دست های خود را روی آن میز می گذارند ، که این باعث بطلان نماز می شود . آنان باید دستها را چون به زمین می رسد روی زمین بگذارند

و یا کسانی که روی صندلی نماز می خوانند (به فتوای بسیاری از فقها) در هنگام سجده باید دو شست پای خود را روی زمین بگذارند ، نه کف پا

**منبرک**