خانه / بایگانی برچسب: عقده حقارت

بایگانی برچسب: عقده حقارت

می خواهم در دید باشم

 

امام کاظم در روایتی با این مضمون می فرمایند :

آنان که کاری می کنند در دید باشند ؛کمبود دارند

بعضی از انسانها کارهایی می کنند که دیده شوند مثلا:

لباسی می پوشد که در دید باشد

ماشینی سوار می شود که در دید باشد

زنگ گوشی اش را نوعی انتخاب می کند که در دید باشد

خانه اش را نوعی می سازد که در دید باشد

نوعی امضا می کند که در دید باشد

مدل مو و لباسش طوریست که در دید باشد

و …

بعضی از افراد از اینها جلوتر می زنند و می خواهند همه چیزشان با بقیه فرق کند ؛مثلا:

در هئیت همه فریاد می زنند ” یا حسین ” او می گوید ” یا علی “؛ حال اگر همه بگویند ” یا علی” او می گوید ” یا حسین”

همه چایی می خورند او می گوید آبجوش. حال اگر همه بگویند:آبجوش ؛ او می گوید چایی

همه جلوی استاد بلند می شوند او نشسته ؛ حال هیچکس بلند نمی شوند او سریع می ایستد

و …

 

جهت دانلود این مطلب به صورت منظم جهت نصب در تابلوی اعلانات اینجا را کلیک نمایید

 

**منبرک**