خانه / بایگانی برچسب: شعر دارا و سارا

بایگانی برچسب: شعر دارا و سارا

دارا و سارا

 

 (به بهانه ۲۱ تیر ماه سالروز عفاف و حجاب )

 

در آن زمانه رفتند ، صدها هزار دارا

در این زمانه گشتند ده ها هزار « دارا »

هنگام جنگ دارا گشته اسیر و دربند

دارای این زمان با بنزش رود به دربند

دارای آن زمانه بی سر درون کرخه

سارای این زمانه در کوچه با دوچرخه

در آن زمانه سارا با جبهه ها عجین شد

در این زمانه ناگه ،‌ چادر « لباس جین » شد

با چفیه ای که گلگون از خون صد چو دارا ست

سارا خود ،‌ از برای ، ‌جلب نظر بیاراست

دارا و گشواره ،‌ حقا که شرم دارد

در دست هایش امروز ، او بند چرم دارد

با خون و چنگ و دندان ، دشمن ز خانه راندیم

اما به ماهواره تا خانه اش کشاندیم

جای شهید اسم خواننده روی دیوار

آن ها به جبهه رفتند ، اینها شدند طلبکار!!!

 

 

 

شاعر : مرحوم ابوالفضل سپهر

منبع : کتاب “دفتر سرخ”

این بخش خلاصه ای از شعر ” دارا و سارا ” بود

جهت نیاز به مطالعه متن کامل شعر به ادامه منبرک رجوع فرمایید.

**منبرک**