خانه / بایگانی برچسب: دعا در شب قدر

بایگانی برچسب: دعا در شب قدر

چرا دعاهای ما مستجاب نمی شود؟

 

از پیامبر (صلی الله علیه و آله) پرسیدند: چرا دعاى ما مستجاب نمى‏شود با اینکه خداوند فرموده: مرا بخوانید تا اجابت کنم؟ فرمود: ده چیز دلهاى شما را میرانده:

۱-       با اینکه خدا را شناختید وظیفه‏ ى بندگى را انجام ندادید.

۲-      قرآن را خواندید و به کار نبستید.

۳-      دعوى دوستى پیغمبر کردید و با فرزندانش دشمنى کردید.

۴-      ادعاى عداوت شیطان کردید و از او پیروى نمودید.

۵-      گفتید بهشت را دوست داریم و عملى انجام ندادید.

۶-       گفتید از دوزخ مى‏ترسیم و بدنهاى خویش را در آن افکندید.

۷-      به عیب مردم پرداختید و از عیوب خود غافل شدید.

۸-      لاف دشمنى دنیا زدید و به جمع اموال پرداختید.

۹-      به مرگ اقرار کردید و آماده‏ى آن نشدید.

۱۰-    مردگان را به خاک سپردید و عبرت نگرفتید، به این مناسبات دعاى شما مستجاب نمى‏شود

 منبع :

 تحریر المواعظ العددیه، صفحه ۵۱۵، و نصایح، صفحه ۳۱۱

جهت نیاز به متن عربی به ادامه منبرک رجوع فرمایید.

**منبرک**