خانه / بایگانی برچسب: خريد و فروش در عاشورا

بایگانی برچسب: خريد و فروش در عاشورا

عقوبت ذخیره کردن مال و غذا و کسب وکار در روز عاشورا

 

( به بهانه نزدیکی به روز عاشورای حسینی )

  حسن بن على بن فضال از حضرت رضا (علیه السلام) روایت کرده که آن جناب فرمود :

هر کس در روز عاشورا کارهاى خود را ترک کند و شغل خود را واگذارد حقتعالى حاجتهاى دنیا و آخرت او را برآورد و کسى که روز عاشورا روز مصیبت و حزن و گریه او باشد حقتعالى روز قیامت را روز فرح و سرور او گرداند و در باغهاى بهشت چشم او بوجود ما روشن شود و هر کس روز عاشورا را روز برکت نامد و در آن روز چیزى در منزل‏ خود ذخیره کند آن ذخیره از براى او مبارک نباشد و حقتعالى در روز قیامت او را با یزید و عبید الله زیاد و عمر بن سعد در اسفل درکات جهنم محشور گرداند

منبع: عیون أخبار الرضا -ترجمه آقا نجفى، جلد‏۱، صفحه ۲۲۵، باب بیست و هشتم در ذکر آنچه از آن جناب وارد شده است از اخبار متفرقه

 

**منبرک**