خانه / بایگانی برچسب: بي نماز

بایگانی برچسب: بي نماز

سنگی که پس از ۱۳ هزار سال به ته جهنم رسید

 

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت شده که فرمود:

روزی جبرئیل امین برای ادای وحی به نزد من آمد.

هنوز تمامش را نخوانده بود که ناگهان آوازی سخت و صدایی هولناک به گوش رسید؛

به گونه ای که چهره  فرشته وحی تغییر کرد.

پرسیدم این چه صدایی بود؟

گفت:ای پیامبر!خدای تبارک و تعالی در دوزخ چاهی قرار داده،سنگ سیاهی در آن انداختند،اکنون بعد از سیزده هزار سال آن سنگ به ته چاه رسید.

پرسیدم:آن چاه جایگاه چه کسانی است؟

 گفت:

« جایگاه بی نمازان و شرابخواران»

منبع:اسرار الصلاه شیخ عبدالحسین تهرانی؛ صفحه : ۳۱

رفتن برکت ؛ اثر رفت و آمد با بی نماز

 

حضرت عیسی از محلی ، آباد و سرسبز گذشت که مردمانی بسیار مهربان و مهمان نواز داشت و عیسی را دعوت به غذا کردند

چند سال از این ماجرا گذشت و حضرت عیسی مجددا از آنجا عبور کرد و در کمال تعجب مشاهده کرد که از آن سرسبزی خبری نیست و دیگر در این روستا مردم زندگی نمی کنند

به خداوند عرضه داشت : خدایا چه بر سر این آبادی آمده است؟

خداوند فرمود :

عیسی ! بی نمازی در اینجا بوده است ( و مردم او را امر به نماز نمی کردند )  اثر آن بی نماز در این روستا خشکسالی اینجاست

منبع: کتاب معراج مومنین (با کمی تلخیص)، صفحه ۱۳۹

 

جالب اینجاست که برخی از کسبه از شاگرد بی نماز استفاده می کنند و یا در بعضی از خانه ها بی نماز وجود دارد ؛ و توقع روزی زیاد را هم دارند

**منبرک**