خانه / بایگانی برچسب: احكام شرعي

بایگانی برچسب: احكام شرعي

اتصال به امام جماعت

 

مساله

اتصال به امام جماعت در دو رکعت اول به این صورت است که ،از ابتدای حمد تا پایان رکوع در هر زمان که باشد اشکال ندارد؛ و در رکعت سوم و چهارم فقط در رکوع ،واگر خواستیم زودتر متصل شویم باید حداقل حمد را بخوانیم

حال نکته اینجاست که

گاهی انسان به خاطر عجله ای که دارد به محضی که صدای الله اکبر امام جماعتی را که قصد دارد در رکعت سوم یا چهارم به رکوع برود ، می شنود، تکبر الاحرام را می گوید ، در حالی که امام هنوز به رکوع نرفته و فقط الله اکبرش را گفته است ، و این باعث اشکال در جماعت است

 

 

**منبرک**