خانه / بایگانی برچسب: آفرينش باد

بایگانی برچسب: آفرينش باد

حدیثی عجیب و شگفت آور در انفاق خالصانه

 

 

قال رسول الله صلى الله علیه وسلم :

لما خلق الله الأرض مادت بأهلها فخلق الجبال فصیرها أوتاداً للأرض فقالت الملائکه ما خلق ربنا خلقاً هو أشد من الجبال فخلق الله الحدید فقطع الجبال ثم خلق النار فأذابت الحدید ثم أمر الله الماء بإطفاء النار وأمر الریح فکدرت الماء فاختلفت الملائکه فقالت نسأل الله تعالى قالوا یا رب ما أشد ما خلقت من خلقک قال الله تعالى لم أخلق خلقاً هو أشد على من قلب ابن آدم حین یتصدق بصدقه بیمینه فیخفیها عن شماله فهذا أشد خلقاً خلقه

 

رسول صلى الله علیه و آله فرمود:

چون حق تعالى زمین را بیافرید بلرزید کوه را بیافرید تا وى را فروگرفت ملائک گفتند: هیچ چیز نیافرید حق تعالى قوى‏تر از کوه.

پس آهن‏ رابیافرید تا کوه‏ راببرید، گفتند: آهن قوى‏تر است، آتش را بیافرید تا آهن را بگداخت، پس آب را بیافرید تا آتش را بکشت، پس باد را بفرمود تا آب را برجاى بداشت. پس ملائک اخلاف کردند و گفتند: بپرسیم از حق تعالى که چیست از آفریده‏هاى تو که هیچ چیز از آن قوى‏تر نیست؟

خداوند فرمود: آدمى که صدقه بدهد به دست راست ،که دست چپ وى خبر ندارد، هیچ آفریده‏اى قوى‏تر از وى نیست و نیافریده‏ام‏ (منظور صدقه ی پنهانی و بدون ریاست )

 

منبع:  محجه البیضاء فیض کاشانی، جلد۶، صفحه ۱۴۲،  کتاب ذم الجاه والریاء.

 

**منبرک**