خانه / بایگانی برچسب: آداب ناخن گرفتن

بایگانی برچسب: آداب ناخن گرفتن

آداب ناخن گرفتن ۲

 

 ( به بهانه هفته ی سلامت )

در حدیث معتبر وارد شده است که:

 در ناخن گرفتن ابتدا از انگشت کوچک از دست چپ شروع به گرفتن کنید وبه انگشت کوچک دست راست ختم کند.

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که :

هر که در روز جمعه ناخن بگیرد، ریشه کردن بن ناخن ها از او بر طرف شود.

 

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که

… در وقت ناخن گرفتن بگوید بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَعَلى سُنَّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

 

در حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است که

حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم امرفرمود، ما را که چهار چیز را در خاک پنهان کنیم ، مو و ناخن و دندان و خون .

منبع: کتاب حلیه المتقین، صفحه ۱۲۵، فصل هشتم :در فضیلت ناخن گرفتن

 

آداب ناخن گرفتن ۱

( به بهانه هفته ی سلامت )

حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که :

براى این امر کرده اند بناخن گرفتن که چون بلند شود شیطان در آن جا مى کند (میکروب)، مورث فراموشى است .

 

در روایت دیگر وارد شده است ، که :

چند گاه وحى بر حضرت رسولخدا نازل نشد از سبب آن پرسیدند، فرمود که چگونه وحى باز نایستد و حال آنکه شما ناخن نمیگیرید و چرک انگشتان را ازاله نمى کنید.

منقول است که حضرت رسول نهى فرمود از گرفتن ناخن بدندان .

درحدیث دیگر منقول است که به امام صادق عرض کردند، که خبر به ما رسیده است ، که تعقیب خواندان بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نافع تر است براى زیادتى روزى از سفر کردن بشهرها، حضرت فرمود که میخواهى چیزى بتو تعلیم کنم که از این همه نافع تر باشد؟ گفتم بلى فرمود :

ناخن و شارب را در هر جمعه بگیر اگر چه بسائیدن باشد.

منبع: کتاب حلیه المتقین، صفحه ۱۲۵، فصل هشتم :در فضیلت ناخن گرفتن

**منبرک**