كليپ صوتي با موضوع شب قدر

(مدت زمان 3 دقيقه و 10 ثانيه)

      شب قدر - منبرك

[ فايل دانلود شب قدر]

[ متن كليپ شب قدر ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كليپ صوتي با موضوع تحديد نسل [ فرزند آوري ]

(مدت زمان 4 دقيقه و 51 ثانيه)

      تحديد نسل ؛ ايران ركورددار كاهش نرخ باروري در تاريخ - منبرك

تحديد نسل ؛ توطئه اي به نام كاهش جمعيت [ فايل دانلود ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      تحديد نسل و فرزند آوري \"جاهليت مدرن - منبرك

      تفرقه و تفكر وهابيت در شيعه - منبرك

      منبرك - www.manbarak.ir

      منبرك - www.manbarak.ir

      شفاعت حضرت معصومه - منبرك

      حق الناس ؛ بخش دوم - منبرك

      حق الناس ؛بخش اول - منبرك

      شب قدر - منبرك

      كليپ صوتي فوتبال - www.manbarak.ir

      كليپ صوتي تحديد نسل - منبرك

      نابودي اسرائيل ؛ وعده ي خداست - منبرك

      منبرك - www.manbarak.ir

      منبرك - www.manbarak.ir

      منبرك - www.manbarak.ir

      منبرك - www.manbarak.ir

      منبرك - www.manbarak.ir

      پنج صفت نيك كه باعث نجات مي شود - منبرك

      امام زمان و انقلاب, نقل از آیت الله ری شهری - منبرک

      امام زمان و انقلاب ,نقل از آیت الله طالقانی - منبرک

      امام زمان و انقلاب , نقل از آقای کوثری - منبرک

**منبرک**